//
most olvassa...
Egyházak, Emberi jogok, EU, Közösségi/kisebbségi jogok, Magyar szervezetek, Parlament, Pártok, Politika, Romániai Magyar Demokrata Szövetség - RMDSZ

A lógás, vagy az alkotmány? Mi késztette a PSD-t arra, hogy kihátráljon a hagyományos család meghatározásával kapcsolatos ügyből. Cernea: Egyik párt sem száll szembe ezzel a homofób népszavazással – Adevărul

A PSD (Szociáldemokrata Párt – E-RS) eljárásügyi zavarra hivatkozva levette a Képviselőház napirendjéről a hagyományos család meghatározását, de az ellenzék azt állítja, hogy a PSD valójában nem volt képes mozgósítani a képviselőit, tehát a nevetségessé válás elkerüléséért kitalált egy kibúvót. A szakértők közben arra hívják fel a figyelmet, hogy az azonos nemű személyek közötti bejegyzett élettársi kapcsolat lehetőségének kiiktatására irányuló igyekezetükkel a család fogalmát szűkítik le ezzel a kezdeményezéssel.

(adevarul.ro/Mariana Iancu)

A családot egy férfi és egy nő társulásaként meghatározó alkotmánymódosítási állampolgári kezdeményezést a Képviselőház kedden visszaküldte a Parlament együttes büróinak (a két ház vezetősége). A PSD-s javaslatra született döntés meglepetést okozott, tekintettel arra, hogy a kezdeményezést hétfőn a Képviselőház megvitatta és cikkelyenként elfogadta és szinte valamennyi párt támogatta a tervezetet.

A PSD hivatalosan parlamenti eljárási szabályra hivatkozva küldte vissza a törvénytervezetet az Állandó Büróknak. „Nincs semmilyen törvényes, vagy alkotmányos érv, mely a Képviselőház első házi (elsőként megkeresett – a szerz.) minőségét szentesítené”, mondta a PSD-s képviselők vezetője, Marcel Ciolacu.

Háromfajta törvény létezik: sarkalatos, rendes és alkotmányos. A sarkalatos és rendes törvények esetében a törvényhozási eljárási szabály egyértelműen rögzíti, hogy melyik az elsőként megkeresett ház és ebből következően, hogy melyik a döntéshozó fórum. De egy alkotmányos törvény esetében a parlamenti képviselők értelmezésétől függnek a követendő lépések.

Így történt meg, hogy Şerban Nicolae PSD-s szenátor szembekerült párttársával, Marcel Ciolacuval, aki azt állítja, hogy semmilyen érv nincs amellett, hogy a képviselőknek kell elsőkként megvitatniuk a Koalíció a Családért által kezdeményezett alkotmánymódosítási tervezetet.

„Az alkotmány 151. cikkelye szerint, bármilyen alkotmánymódosítási tervezetnek előbb a Képviselőház elé kell kerülnie, aztán a Szenátus elé”, mondta a PSD-s szenátorok vezetője, Şerban Nicolae. Az alkotmány alkotmánymódosítás módjáról szóló 151. cikkelye a következőképpen néz ki: „A módosítási tervezetet, vagy javaslatot a képviselőháznak és a szenátusnak kell elfogadnia, minden egyes ház legalább kétharmados többségével”.

Şerban Nicolae ebből azt a következtetést vonta le, hogy ez a törvény megvitatási sorrendje is – Képviselőház, majd Szenátus –, holott a 151. cikkely nem határozza meg pontosan, melyik az elsőként megkeresett ház, csak arról rendelkezik, hogy a tervezetet mindkét háznak meg kell vitatnia. A következő lett volna a jogilag egyértelmű megfogalmazás: „A módosítási tervezetet előbb a Képviselőháznak, majd a Szenátusnak kell elfogadnia”. Tehát a 151. cikkely jelenlegi formája csak sugallja Şerban Nicolae gondolatmenetét, nem megerősíti azt.

Ennek ellenére Şerban Nicolae erős precedensre hivatkozhat. Az alkotmány 2003-as módosítása alkalmával a törvényhozási eljárás a 151. cikkelyben leírt volt: előbb a Képviselőház, aztán a Szenátus.

Mi lesz ezután

Georgian Pop, a Képviselőház titkára elmagyarázta az Adevărulnak, hogy miként zajlik majd a Koalíció a Családért által javasolt alkotmánymódosítási tervezet vitája. „Párhuzamosan fogunk haladni. A tervezetet a Képviselőház megvitatja és elfogadja, de ugyanakkor fogja megvitatni és elfogadni a Szenátus is. Aztán összeül a két ház együttes ülése és végleg elfogadja a módosítási tervezetet, melyet aztán kihirdetésre továbbítanak.

Tehát már nem kell eldönteni, hogy melyik a döntéshozó fórum”, mondta Georgian Pop. Mindkét házban kétharmados többségre van szükség és ha a Szenátusban elfogadott változat eltér a képviselőházitól, akkor az együttes ülésen háromnegyedes többségre van szükség a törvénytervezet végleges elfogadásához. De kevéssé valószínű, hogy eltérés lesz a két változat között, tekintettel arra, hogy a PSD-nek mindkét házban kényelmes többsége van.

Az egyedülálló anyák elvesztik a védelmet

Az Emberi Jogok Romániai Védelméért Egyesület – Helsinki Bizottság (APADOR-CH) elnöke, Maria Nicoleta Andreescu szerint, a parlamenti szintű eljárásügyi zűrzavaron túlmenően ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatosan az a lényeg, hogy miközben a Koalíció a Családért az azonos nemű személyek bejegyzett élettársi kapcsolatának lehetőségét akarja megakadályozni, rendkívül leszűkíti a család fogalmát és az egyszülős családokat megfosztja az alkotmányos védelemtől.

„A tervezet bezárja a bejegyzett élettársi kapcsolathoz vezető kiskaput, tekintettel arra, hogy a családot a férfi és nő házasságaként határozod meg. Csakhogy azzal, hogy a családot kizárólag házasságon alapulóként határozod meg, kizárod az ettől eltérő családok védelmét, mint például azokét a szülőkét, akik azért nevelik egyedül a gyermeküket, mert így döntöttek, vagy mert megözvegyültek. Túlzott módon leszűkítjük a család meghatározását, miközben nagyon jól tudjuk, hogy egy jogi normának a társadalmi valóságot kell tükröznie. Nagyon sok család másképpen strukturálódik, mint ahogy azt az állampolgári kezdeményezés értelmezi”, mondta Maria Nicoleta Andreescu, az APADOR-CH elnöke.

Románia az Európai Tanácson belüli szavazatának felfüggesztését kockáztatja

Éppen azért, mert a család „férfi és nő szabad akaratából létrejött házasságaként” történő alkotmányos meghatározása megfosztja a védelemtől az egyedülálló anyákat, Gabriel Andronache PNL-s (Nemzeti Liberális Párt – E-RS) képviselő megpróbált módosító javaslatot benyújtani az alkotmánymódosítási tervezethez, melyben különbséget tenne a család és a házasság fogalma között. Megemlítette, hogy a polgári törvénykönyv kidolgozására létrejött parlamenti bizottság vitái során abban állapodtak meg, hogy a házasság férfi és nő társulásaként történő meghatározása bekerül a polgári törvénykönyvbe, de nem vezetik át az alkotmányba, hogy ne sértsék egyes állampolgárok jogait és szabadságát.

„Nyilvánvaló, hogy alkotmányba foglalásával megsértjük majd egyes polgárok alapvető jogait. Nyilvánvaló, hogy ezzel kiiktatják a filiációt az alkotmányból, nyilvánvaló, hogy többé nem védi majd alkotmányos norma a gyermekét egyedül nevelő anyát. Ebben a formájában a törvény hiba”, mondta Andronache.

Ennek ellenére a módosító javaslatát nem fogadták el, még a párttársai sem. „A módosítóról vita volt az Országos Politikai Büróban és itt az a döntés született, hogy támogatják ezt a módosítót”, magyarázta a képviselő az Adevărulnak. Csakhogy, állítása szerint, a filiáció kiiktatásával az alkotmányból Románia megsérti az alapvető emberi jogokat és az Európai Unió Tanácsán belüli szavazati joga felfüggesztését kockáztatja.

„A lisszaboni szerződés részét képező alapvető emberi jogok chartájának 2. és 6. cikkelye szerint, az alapvető jogok bármiféle megsértése az Európai Unió Tanácsán belüli szavazati jog felfüggesztését jelenti. A szerződés elég világosan fogalmaz”, magyarázta Gabriel Andronache.

Egyik párt sem száll szembe a diszkriminációval

Remus Cernea volt képviselő azt állítja, hogy az ilyenfajta alkotmánymódosítási állampolgári kezdeményezések, mint amilyen a Koalíció a Családért által benyújtott, több kelet-európai államban is felmerültek, de a pártok nem támogatták azokat. Ezzel szemben Romániában egyik párt sem száll szembe ezzel a diszkriminatív és homofób jellegű népszavazással.

„Más törékeny demokráciájú kelet-európai országban is voltak ilyenfajta lépések az alkotmány módosítására, például Horvátországban, Magyarországon. Csakhogy ott ezt szélsőséges erők kezdeményezték, a pártok pedig, sok közülük egyértelműen ellene foglaltak állást. Romániában egyik párt sem ellenezte. Fülsiketítő volt a magát reformista pártnak mondó USR (Mentsétek meg Romániát Szövetség – E-RS) képviselőinek hallgatása”, mondta Cernea.

Állítása szerint, a valláson, egyházon és Biblián alapuló parlamenti felszólalások mutatják meg, milyen gyenge a demokrácia Romániában, tekintettel arra, hogy egy demokratikus állam alkotmányát mentesíteni kellene bármiféle vallásos behatástól.

„Egy alkotmány a meghatározásánál fogva olyan dokumentum, mely minden állampolgár jogainak szavatolására vonatkozik, etnikumtól és vallási meggyőződéstől, vagy nemi irányultságtól függetlenül. Ez a népszavazás egyik formája a többség zsarnokságának kikényszerítésének, diszkriminatív jellegű. Az alkotmánynak az egyén jogait kell szavatolnia a többséggel szemben”, mondta még Cernea.

A Mozaiq Egyesület elnöke, Vlad Viski úgy véli, hogy a politikusok félnek az Egyház erejétől és ezért szinte senki sem küzd az élettársi kapcsolatért, ehelyett inkább a férfi és nő házassága értelmében módosítják a család fogalmát.

„A politikusok nem akarják elismerni, hogy a törvénykezdeményezés homofób, mely megbélyegezi a romániai meleg személyeket. A politikusok félnek az Egyháztól, az erejétől. Megpróbálják az alkotmányban megtiltani a melegházasságokat, holott a polgári törvénykönyv már most is tiltja a melegházasságokat”, mondta Viski.

Mi a helyzet körülöttünk

A romániai alkotmánymódosítási vitára akkor kerül sor, amikor 19 ország, köztük 14 európai engedélyezi az azonos nemű személyek házasságát. Hollandia volt az első európai ország, mely engedélyezte a meleg férfiaknak és a leszbikusoknak, hogy – polgári szertartás keretében – házasságot kössenek és hogy gyermeket fogadjanak örökbe. Később Belgium is engedélyezte az azonos neműek házasságát, majd Spanyolország, Norvégia, Svédország, Portugália, Izland, Dánia (különben ez engedélyezte először a világon, 1989-ben az azonos nemű személyek élettársi kapcsolatát), Franciaország, Anglia, Luxemburg (az azonos nemű személyek házasságát 2015 januárjától törvényesítették, Xavier Bettel kormányfő pedig 2015 májusában házasodott össze a társával), Írország, Finnország és Szlovénia következett.

Észak-Amerikában úgy Kanadában, mint ahogy az Egyesült Államokban és Mexikóban is engedélyezték az azonos neműek házasságát. Dél-Amerikában a meleg párok Argentínában, Uruguayban és Brazíliában házasodhatnak össze. Dél-Afrikában az élettársi kapcsolat és a házasság is engedélyezett az azonos neműek között és gyermeket is örökbe fogadhatnak. Új-Zélandon 2013 áprilisában, nagyjából 27 évvel a homoszexualitás büntethetőségének megszüntetése után engedélyezték az azonos neműek házasságát.

A CCR is óvakodik a döntéstől

Románia Alkotmánybíróságának (CCR) már tavaly nyár óta döntenie kellene, hogy módosítja-e, vagy sem az azonos nemű személyek között külföldön kötött házasságok elismerését akadályozó polgári törvénykönyvet. Ezt az ügyet már háromszor tárgyalták, miután egy két férfiból álló pár kérte a diszkriminatívnak tartott polgári törvénykönyv módosítását. Konkrétan a román állampolgárságú Relu Adrian Coman és az amerikai Robert Clabourn Hamilton által indított perből lett ügy, akik 2010-ben házasodtak össze Brüsszelben.

EJEB: A meleg pároknak jogot kell biztosítani élettársi kapcsolat létrehozására

Bár az európai államoknak nem kötelességük lehetővé tenni a homoszexuális párok házasságát, legalább az élettársi kapcsolat valamilyen formáját biztosítaniuk kell a meleg és leszbikus személyeknek, vélekedett 2015 júliusában az Emberi Jogok Európai Bírósága. „A házasság lehetőségének híján egy polgári szövetség, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat lenne a legmegfelelőbb eszköz az azonos nemű párok számára arra (…), hogy jogilag elismert kapcsolatuk lehessen”, hangsúlyozza ki az EJEB.

Nicoleta Onofrei, Sebastian Zachmann

adevarul.ro, 2017. március 29., 06:06

Chiulul sau Constituţia? De ce a făcut PSD pasul în spate pe definiţia familiei tradiţionale. Cernea: Niciun partid nu se opune acestui referendum homofob

Ha nem akar lemaradni friss bejegyzéseinkről, csatlakozzon Facebook-közösségünkhöz.

Ha szeretne hozzájárulni szolgáltatásunk fenntartásához, keresse fel tájékoztató oldalunkat.

Szerkesztési elveinkről bővebben itt talál tájékoztatást.

Reklámok

Interakció

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Főtámogatók

KEDVENCEINK

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: