//
most olvassa...
Képzőművészet, Közösségi/kisebbségi jogok, Kormányzás, Magyar szervezetek, Magyar-román, Magyarokról, Műemlékvédelem, Művelődés, Pártok, Politika, Régiók/autonómia, Történelem, XVIII-XIX. századok, XX. század

Új magyar szobrot kaphat Zilah román kezdeményezésre – Krónika

1904. november 6-án a zilahi vármegyei közkórház parkjában felavatták Szikszai Lajos 1848-as forradalmár és szabadságharcos mellszobrát. Az impériumváltásokat követően Dr. Berger János főorvos műve eltűnt máig ismeretlen körülmények között, ám a tervek szerint a város hamarosan ismét szoborral tiszteleg Szilágy vármegye egykori alispánja előtt. Zilah jelenlegi alpolgármesterét, Fazakas Miklóst faggattuk a szoborállítás ötletéről – amely egy román fiatalembertől származik –, a megvalósítási folyamat jelenlegi állásáról.

A városban maradandót alkotó magyar történelmi személyiség szobrával gazdagodhat Zilah (kronika.ro/Zilah Polgármesteri Hivatala)

Magyar történelmi személyiségnek állítanának szobrot Zilahon. Az 1825. november 25-én Szilágysámsonban született Szikszai Lajos a Szilágyság és Zilah 19. századvégi politikai, gazdasági és kulturális életének egyik meghatározó alakja volt. Munkássága idején Zilah hatalmas fejlődésen ment keresztül mind a városrendezés, mind a kulturális élet szempontjából.

Szikszai Lajos Szilágy vármegye alispánja, 1848-as forradalmár és szabadságharcos, politikus, az Országgyűlés tagja, királyi tanácsos és műgyűjtő volt.

Kolozsváron és Nagyszebenben tanult jogot. 1848. május 28-án közlegényként bevonult a szegedi 3. honvéd zászlóaljba, majd csakhamar honvéd századosi rangig jutott. Részt vett több fontos csatában is, például a szenttamási, szolnoki és tápióbicskei csatákban, illetve jelen volt Buda ostrománál, a peredi harcokban és Ószőny visszavételénél is.

Később, 1861-ben közhivatalnoki pályára lépett, kezdetben a Diósadi járás alszolgabírójaként. Csak 1862-ben szerezte meg az ügyvédi oklevelet, ám egy üggyel, amellyel a Wesselényi család bízta meg, hamar országos hírnevet szerzett. 1883. december 18-án közfelkiáltással egyhangúlag alispánná választották, majd 1889-ben királyi tanácsosi címet kapott. 1889-ben és 1895-ben is újra megerősítették alispáni tisztségében.

Az ő tudományos érvelésének volt köszönhető, hogy az 1876-os megyerendezéskor nem Szilágysomlyó, hanem Zilah lett Szilágy vármegye székhelye.

Szerepe volt a vármegyei kórház, a fogház megépítésében, az első üzem, a téglagyár létrehozásában. Szenvedélyes gyűjtő volt, az 1951-ben megalakult zilahi Történelmi és Művészeti Múzeum alapgyűjteményét az ő hagyatékából kikerülő kő- és bronzeszközök, illetve kerámiatöredékek jelentették.

Zilah nagyon sokat köszönhet

Szikszai Lajosnak Fazakas Miklós zilahi RMDSZ-es alpolgármester a Krónikának elmondta, a város nagyon sokat köszönhet Szikszai Lajosnak, így már jó ideje gondolkodtak azon, hogy szobrot állítsanak neki. Az első konkrét lépés 2019-ben történt az ötlet megvalósítása felé, amikor a helyi önkormányzat részvételen alapuló költségvetés-tervezést indított, és a beadott pályázatok közül az egyik Szikszai Lajos mellszobrának felállítását célozta meg.

A helyi magyar vezetők külön örültek annak, hogy a pályázat benyújtója, illetve a kezdeményező egy román fiatalember volt.

Az ötletet természetesen a magyar közösség is felkarolta, így a tizenkilenc beérkező javaslat közül ez lett az egyik, amelyet pozitívan bírált el a döntőbizottság (összesen hat javaslatot fogadtak el).

Fazakas Miklós: Zilahon a különböző nemzetiségek tisztelik egymást (kronika.ro/RMDSZ)

„A tavalyi járványügyi helyzet közrejátszott abban, hogy ez a terv még nem valósulhatott meg. Ebben az évben szeretnénk újra elkülöníteni egy összeget, hogy konkrét lépéseket tegyünk a terv, illetve a szobor megvalósítása érdekében” – nyilatkozta a legutóbbi népszámlálás szerint 56 ezer lakost számláló város alpolgármestere, aki a mintegy 15 százalékos magyarságot is képviseli.

A pályázat egyelőre csak a szobor felállítását célozza meg, a tervező és a kivitelező kérdése majd a költségvetés elfogadása után kerül napirendre: a város pályázatot fog kiírni ezek megtalálása, felkérése érdekében.

Egyelőre nem jelölték ki a szobor helyét sem, bár igen valószínű, hogy a régi alkotás helyén állítják majd fel: 1904. november 6-án a zilahi vármegyei közkórház parkjában avatták fel Szikszai Lajos szobrát, amely később eltűnt. Másfelől a polgármesteri hivatal parkolója helyén Szikszai nevét viselő park volt, melyben az 1968-ban lerombolt Tuhutum-emlékmű is állt (melynek felállítását anno Szikszai támogatta), és amely szintén szóba jöhet lehetséges helyszínként.

Pozitív román viszonyulás

Azt is megtudtuk, hogy a helyi román közösség az utóbbi években pozitívan állt a magyar érdekeltségű ügyekhez, és ez a szoborállítás kapcsán is érvényes. A városban sikerült kihelyezni háromnyelvű helységnévtáblát, hatnyelvű üdvözlőtáblát, Ady-padot állítottak, felújították a Wesselényi-szobrot és a város „legmagyarabb” utcáját, és ezek kapcsán nem tapasztaltak semmilyen negatív viszonyulást.

“Úgy gondolom, hogy Zilahon a különböző nemzetiségek tisztelik egymást, és szeretnénk, ha ez így is maradna. A mi részünkről ez mindenképp meglesz.

Szeretnénk, hogy egymás érzéseit tisztelve valósítsuk meg terveinket, ötleteinket. Azt szeretnénk, hogy békés környezetben nevelkedjenek a gyermekeink, békében éljenek a zilahiak, legyenek azok magyarok, románok, németek, romák, legyenek akármilyen származásúak” – mondta Fazakas Miklós.

Tóth Gödri Iringó

2021. március 23., 19:51 • utolsó módosítás: 2021. március 23., 20:05

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uj-magyar-szobrot-kaphat-zilah-roman-kezdemenyezesre-emleket-allithatnak-szikszai-lajos-alispannak

Ha nem akar lemaradni friss bejegyzéseinkről, csatlakozzon Facebook-közösségünkhöz.

Ha szeretne hozzájárulni szolgáltatásunk fenntartásához, keresse fel tájékoztató oldalunkat.

Szerkesztési elveinkről bővebben itt talál tájékoztatást.

Beszélgetés

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Főtámogatók

KEDVENCEINK

%d blogger ezt szereti: