//
most olvassa...
Gazdaság, Kormányzás, Politika, Szociálpolitika - Egészségügy

Bírságözön a digitális beutazási adatlap elmulasztásáért – Szabadság

A román kormány számos ellentmondásos és vitatott járványügyi intézkedést fogadott el az elmúlt időszakban, ezek közül az egyik nagy közfelháborodást kiváltó a 129-es sürgősségi kormányrendelet 2021 decemberéből. Mint ismeretes, a rendelkezés értelmében a Romániába beutazó személyeknek (állampolgárságuktól és a kiindulási országtól függetlenül) ki kell tölteniük az úgynevezett digitális beutazási adatlapot (PLF – Passenger Locator Form). Ennek elmulasztása kihágásnak minősül és borsos bírsággal jár: 2-3 ezer lej közötti büntetést írt elő a jogszabály, majd február elején (a sok kritika hatására) a bírság alsó határát levitték 500 lejre. A büntetésről utólag értesítenek, ezek száma pedig már eléri a 150 ezret. Ügyvédek szerint a kormány intézkedése több szempontból ellentmond a kihágásokról szóló törvénykezésnek, és azt tanácsolják: az érintettek támadják meg a büntetéseket a bíróságokon.

A 2021/129. sürgősségi kormányrendelet értelmében, „a SARS-CoV-2 vírussal fertőzött személy kapcsolattartóinak azonosítása és a Covid-19-nek való kitettség megelőzése érdekében” a Romániába beutazó személyeknek (függetlenül az állampolgárságuktól, valamint, hogy milyen országból érkeznek) kötelezően ki kell tölteniük a digitális beutazási adatlapot – a PLF-et (Passenger Locator Form). A jogszabály december 25-től lépett hatályba, és kezdetben legtöbb 24 óra állt rendelkezésre a beutazás előtt az elektronikus formanyomtatvány kitöltésére, amelyet az országba lépés után is még ki lehetett tölteni, legtöbb 24 órán belül. Ennek a kötelezettségnek az elmulasztása kihágásnak minősül és hatalmas bírsággal jár: (kezdetben, a jogszabály módosítása előtt) legkevesebb 2 ezer lej, és legtöbb 3 ezer lej. A büntetés megállapítására a közegészségügyi igazgatóságok az illetékesek, azoknak az adatoknak az alapján, amelyek megjelennek a kormány által létrehozott speciális adatbázisban, azt követően, hogy a beutazót a határátlépésnél ellenőrizték.

Hiányos űrlapért is bírságolnak

Decemberben az ünnepekre vagy azt követően hazautazó személyek közül sokan nem tudtak a formanyomtatvány kitöltésének kötelezettségéről, és a határátlépésnél sem figyelmeztették őket, hogy 24 órán belül azt töltsék ki. Most pedig egyre-másra kapják az értesítéseket a két- vagy háromezer lejes büntetésekről – az összeget találomra szabják ki… Sőt, olyan személyeket is megbírságoltak, akik esetleg tévesen vagy hiányosan töltötték ki az űrlapot, bár a jogszabály kezdetben csak arról rendelkezett, hogy a formanyomtatvány kitöltésének elmulasztásáért jár bírság. A hatóságok ezt a „tévedésüket” most korrigálták a sürgősségi kormányrendelet módosításakor, kiegészítve azt azzal, hogy akkor is jár a büntetés, ha az űrlapot hibásan vagy hiányosan töltötték ki. De azt is többen jelezték, hogy a rendszer hibás működése miatt az időben és jól kitöltött elektronikus formanyomtatványuk valamerre elveszett, a rájuk kirótt bírság ellenben nem.

Az avocatnet.ro portálon például olyan esetet is jeleztek a légi közlekedésben dolgozók, hogy munkájukból kifolyólag egy nap többször utaztak ki-be az országba, és emiatt több büntetési jegyzőkönyv is érkezett a nevükre a PLF többszörös kitöltésének elmaradásáért. „Gyakorlatilag, ha Magyarországon felejtetted a sapkádat és visszamentél érte, tehát az nap kétszer léptél át a határon, akkor két büntetésre számíthatsz” – írták példaként. Holott egy ilyen űrlap célja nem az lenne, hogy a határátlépésnél felállított formaságot büntesse – állapítják meg a szakmai portálon.

Vitatható a büntetés összege és megállapítása

Ügyvédek szerint a bírság ilyen mértéke és kiszabási módja vitatható: a sürgősségi kormányrendelet 2000–3000 lej közötti büntetést írt elő, az összeg azonban lényegesen aránytalan a cselekmény társadalmi veszélyességét tekintve. Ugyan abban az esetben, ha a büntetést 15 napon belül kifizetik, a kisebb érték felét veszik alapul – amely ilyenformán 1000 lej lenne, de még ez is nagyobb, mint sok büntetés, amellyel például gazdasági cégeket sújtanak valamely törvénytelenségért. A kihágást elkövetővel szemben kiszabandó szankció egyéniesítésének jogi eljárása szükséges annak érdekében, hogy az alkalmazott büntetés, adott esetben a bírság szintén személyre szabott legyen, tehát megfeleljen az elkövetett jogsértésnek, amire az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában is van példa, hasonlóan a hazai bíróságok esetében is – olvasható a jogi portálon.

A másik ellentmondás, amire ügyvédek felhívták a figyelmet, szintén a szabálysértések rendszerével kapcsolatos: a bírság megállapításában ugyanis a közegészségügyi igazgatóságok az illetékesek, a büntetést pedig „automatikusan szabják ki anélkül, hogy megvizsgálnák a cselekmény betudhatóságát és anélkül, hogy léteznének tanúk, akik igazolják a kihágás megállapítását”.

Már a legelején azért is kiszabtak büntetést, ha valaki tévesen vagy hiányosan töltötte ki a digitális beutazási adatlapot – holott kezdetben a sürgősségi kormányrendelet csak arról rendelkezett, hogy csupán az elmulasztásért róható ki bírság. Ügyvédek ennek az előírásnak a törvénytelenségére is figyelmeztetnek, azt ajánlva, hogy ezek ellen a jegyzőkönyvek ellen a közléstől számított 15 napon belül emeljenek panaszt. Tehát, ha a PLF-et kitöltötték és bejegyezték a digitális rendszerbe, akkor a kihágási cselekmény már nem létezik, lévén, hogy a PLF hiányos/hibás kitöltését nem tüntetik fel kihágásként, tehát nem is büntethető. Erre most már legfeljebb azok az érintettek hivatkozhatnak, akiket a jogszabály módosítása előtt bírságoltak meg. A sürgősségi kormányrendelet február eleji módosításakor ugyanis belefoglalták a jogszabályba, hogy „a digitális adatlap kitöltésének kötelezettsége akkor sincs teljesítve, ha az űrlapba hibás vagy hiányos adatokat töltöttek fel”. A hatóságok tehát „bebiztosították” magukat az említett joghézag ellen.

Mindazok, akiket a PLF kitöltésének elmulasztásáért bírságoltak meg, a kihágási jegyzőkönyv közlésétől számított 15 napon belül tehetnek panaszt ellene a területileg illetékes bíróságon, amelynek körzetében a jegyzőkönyvet kiállító közegészségügyi igazgatóság található. Ebben a panaszban több jogtalan és alaptalan indokot felhozhatnak: egyrészt, amennyiben a jegyzőkönyvet a határátlépés után több mint 14 nappal állították ki (ez lévén a maximális karanténidőszak), és ez idő alatt az érintett nem fertőződött meg és közvetlen kapcsolata sem volt a beutazásakor fertőzött személlyel, akkor már nem indokolt semmilyen bírság alkalmazása, lévén, hogy a PLF kitöltésének egyértelmű célja „a SARS-CoV-2 vírussal fertőzött személy kontaktjainak azonosítása és a Covid-19 betegségnek való kitettség megelőzése” – írják az avocatnet.ro portál szakemberei. Tehát már nem áll fenn a digitális adatlap elmulasztásának semmilyen társadalmi veszélye, a 2001/2. számú kormányrendelet (a társadalmi kihágások rendszeréről) pedig világosan fogalmaz, hogy „a kiszabott büntetésnek arányosnak kell lennie az elkövetett cselekmény társadalmi veszélyességével”.

Nem a megelőzés a cél

Egyértelmű, hogy amennyiben a hatóságok célja valóban a megelőzés lenne a 2021/129-es sürgősségi kormányrendelettel, akkor ez azt feltételezte volna, hogy az országba beutazáskor a határnál ellenőrizzék a PLF kitöltését. A hatóságok tévedését egyszerűen átruházták a személyekre, ezzel megsértve a szabálysértések esetében meghatározott elveket, mint amilyen a személyiség és felelősség elve – vélik ügyvédek.

Arad megyében január folyamán közel kétezer bírságot írtak ki, minden esetben 3 ezer lejben állapítva meg az összeget – nyilatkozta korábban a megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) vezetője a hírügynökségeknek, megállapítva, azért is problémás ott a helyzet, mivel sokan dolgoznak Magyarországon, és folyamatosan utazniuk kell. Az igazgatóságnak önkéntesekhez kell fordulnia, hogy segítsenek a jegyzőkönyvek kiállításában, ez a munka tölti most ki az idejük nagy részét. Hasonló a helyzet az ország több megyéjében is.

Fehér megyében február 6-áig 1896 bírságot állítottak ki, mindegyiket 2000 lej értékben. A gyulafehérvári bíróságon pedig az elmúlt hetekben már több mint 300 panaszt iktattak a büntetési jegyzőkönyvek ellen, de további több száz panaszt jegyeztek a megye bíróságain. A Szeben megyei közegészségügyi felügyelők idejük 95%-át fordítják a digitális adatlap kitöltésének elmulasztásáért kirótt büntetési jegyzőkönyvek kiállítására – panaszolták. Januárban itt is 1733 bírságot róttak ki közel 3,5 millió lej értékben. Országosan közel 150 ezer személyt bírságoltak meg már eddig – írták a központi lapok.

Módosítás: már 250 lej bírság is elég

A kormány február 3-án fogadta el a 2021/129-es sürgősségi kormányrendelet módosításait. Ennek értelmében a digitális beutazási adatlapot a Romániába történő belépés előtt most már legfeljebb 72 órával (és nem 24-gyel, mint eddig) kell kitölteni, és ezt megtehetik az országba lépés után még 24 órán belül. Aki elmulasztja az adatlap kitöltését, legkevesebb 500 és legtöbb 3000 lejjel büntethető: lehetőség van a kihágást megállapító jegyzökönyv közlésétől számított 15 napon belül kifizetni a kisebb bírság felét, vagyis 250 lejt. Az avocatnet.ro arra is felhívja a figyelmet, hogy a bírság elleni panasz felfüggeszti a büntetés végrehajtását, és az ilyen jellegű panaszokat elsőbbséggel tárgyalják, amely nem haladhatja meg a 30 napot. A panasz iktatásáért bélyegilletéket kell fizetni.

A kitöltési kötelezettség vonatkozik mindenkire, közlekedési eszköztől, formától függetlenül. Az adatlapon meg kell adni a személyes adatokat, útiokmány-adatokat, elérhetőséget, az utazás módját, a határátlépés helyét, a kiindulási helyet és időpontot, valamint a Románián belüli úti célt és érkezési időpontot. Emellett nyilatkozni kell arról, hogy az adott személy az elmúlt 14 napban járt-e más országokban, beleértve a Romániába történő beutazás során érintett országokat. Az adatlap kitöltése e-mailes visszaigazolás után lehetséges. Gyermekeknek és valamilyen fogyatékosságban szenvedőknek szülő/gyám/törvényes képviselő tudja kitölteni azt, míg családok esetén elegendő, ha egyetlen felnőtt tölti ki az adatlapot a család összes tagjára vonatkozóan.

A jogszabály-módosítás most már kivételeket is felsorol, akik mentesülnek a kitöltési kötelezettség alól:

• repülőgépek pilótái és személyzete, valamint a mozdonyvezetők és a vasúti személyzet tagjai;

• 2,4 tonnánál nagyobb megengedett össztömegű teherszállító, vagy 9 főnél nagyobb személyszállító járművet vezető sofőrök;

• tengeri és folyami hajózási személyzet, valamint a tengeri platformokat kiszolgáló személyzet;

• azon személyek, akik 24 órán belül legalább egyszer átlépik az államhatárt munkába utazás céljából;

• bizonyos esetekben rendőrök (akik elítélteket vagy büntetés-végrehajtásra átszállított személyeket kísérnek), továbbá betegeket kísérő személyzet.

Az adatokat a rendszer 15 napig tárolja. Az adatlapot nem szükséges kinyomtatni, annak adatai az útiokmány-adatok egyezése esetén megjelennek a határrendészet informatikai rendszerében.

Újvári Ildikó

2022. február 15., 06:00

http://szabadsag.ro/-/birsagozon-a-digitalis-beutazasi-adatlap-elmulasztasaert

Ha nem akar lemaradni friss bejegyzéseinkről, csatlakozzon Facebook-közösségünkhöz.

Ha szeretne hozzájárulni szolgáltatásunk fenntartásához, keresse fel tájékoztató oldalunkat.

Szerkesztési elveinkről bővebben itt talál tájékoztatást.

Hírdetés

Beszélgetés

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Főtámogatók

KEDVENCEINK

%d blogger ezt szereti: