//
most olvassa...
Politika

Nincsenek tabutémák a magyar és román történészek között – Trianont eltérően ítélik meg, de tisztelik egymást – Krónika/+

Trianon kérdéskörét ugyan továbbra is eltérően látja a magyar és a román történészek többsége, de a vegyes bizottság ülésein nincsenek tabutémák. Nyitott, jó hangulatú párbeszédről számoltak be a Krónikának az október végi, aradi találkozó résztvevői.

A vegyes bizottság aradi ülésén a két nemzet közös múltjának számos kérdését érintették a történészek • Fotó: ludovika.hu

 

A magyar és román történészek vegyes bizottságának rendszeres ülésezését már önmagában is egyfajta sikernek tekintik a résztvevők. Nagy Levente, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) román filológiai tanszékének vezetője a Krónikának elmondta, a lehető legjobb benyomásokkal távozott Aradról, ahol az idei ülést tartották október végén.

„Az 1970-es évek elején jöttek létre a különböző országok akadémiái között a történész vegyes bizottságok (magyar–román, magyar–szovjet, magyar–osztrák, magyar–bolgár, magyar–lengyel, magyar–szerb stb.) Ezek közül mára sok megszűnt, vagy felfüggesztette tevékenységét, de a magyar–román működik. Az aradi ülés eredménye: a tapasztalatcsere és egymás kutatásainak kölcsönös bemutatása és megismerése” – fogalmazott a tanszékvezető.

Magyar és román történészek „hivatalos” párbeszéde

Zahorán Csaba, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa szerint a vegyes bizottság fenntartja a magyar és román történészek közötti „hivatalos”, intézményesített párbeszédet, még akkor is, amikor épp nem folyik valamilyen látványos közös projekt.

“Működése lehetővé teszi a magyar és román történészek közötti folyamatos információ- és véleménycserét, a szakmai és személyes kapcsolatok építését, az esetleges vitás kérdések megbeszélését.

És persze azt is, hogy elkezdjünk dolgozni olyan felvetéseken is, mint a közös magyar–román történeti kézi- vagy segédkönyv ambiciózus elképzelése – amire szerintem is nagy szükség van” – mondta a Trianon 100 Kutatócsoportjának munkatársa. Zahorán Csaba – aki második alkalommal csatlakozott a tanácskozáshoz – arról számolt be lapunknak, hogy a kölcsönös tisztelet mellett barátságos a hangulat.

„Valamiért formálisabb, merevebb légkörre számítottam, és újra kellemesen csalódtam. Ez a nyitottság és közvetlenség bizonyára az évek óta tartó személyes és szakmai együttműködésből is fakad, és nagy potenciált látok benne a jövőbeli közös munkára nézve” – nyilatkozta lapunknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézetének munkatársa.

Nagy Levente szerint bulváros „veszekedések” azért nem alakulnak ki, mert azt nem engedi meg az előadók szakmai színvonala még abban az esetben sem, ha nem minden kérdésben értenek egyet.

A tanszékvezető hozzátette: a magyar és román történészek között emberi, de leginkább szakmai szinten alakulnak ki barátságok.

„Sok tekintetben segítjük kölcsönösen egymás kutatásait, valamint megjelentetjük egymás tanulmányait. 2016 óta rendszeresen kiadjuk a vegyes bizottságok ülésein elhangzott előadásokat magyarul és románul. Az előző, magyarországi ülés anyaga a Nagy Levente, Ábrahám Barna, Kulcsár Beáta és Miskolczy Ambrus által szerkesztett kötetben olvasható, amelynek címe Közösség, egylet, nemzet: politika és társadalom a magyar és román történelemben a középkortól a jelenkorig. A mostani ülés végén pedig már az idei előadások megjelentetéséről is egyeztettünk” – tájékoztatott Nagy Levente.

Tabutémákról oldott, baráti hangulatban

Zahorán Csaba kiemelte, hogy a román – vendéglátó – fél kitett magáért, és Világoson nagyon kellemes vacsorát szervezett kiváló borokkal, amelyen még a vegyes bizottság magyar szekciójának rangidős tagját és volt elnökét, Szász Zoltánt is felköszöntötték születésnapja alkalmából.

„Egyébként az ilyen események nagyban hozzájárulnak az oldott, baráti hangulathoz, ez pedig lehetővé teszi az olyan kérdések megbeszélését is, amelyekben esetleg hivatalosabb kontextusban merevebbek vagy rugalmatlanabbak az álláspontok” – tette hozzá. Ami az esetleges tabutémákat és Trianon megítélésének kérdését illeti, Nagy Levente azt mondta: bármiről lehet beszélni.

Szerinte a román történészek fiatal generációja (a régebbiek közül Lucian Boia is említhető) sokkal inkább tabudöntögető, mint a magyar.

Zahorán Csaba példaként megemlítette: Ioan Bolovan, a bizottság román szekciójának elnöke az egyik előadás során kitért az Észak-Erdélyt 1940-ben Magyarországnak ítélő második bécsi döntésre a román történetírásban használt kifejezésekre, illetve az erről szóló vitára – hogy melyik a megfelelőbb, a „döntőbírósági döntés” (románul arbitraj) vagy a „diktátum” (dictat).

„Ez nagyon hasonlít például arra a vitára, amely a magyar történetírásban a trianoni békeszerződés megnevezését övezi: hogy az békeszerződés, döntés vagy diktátum, és amiről Zeidler Miklós kollégánk is írt egy kiváló cikket (A trianoni béke. Szerződés vagy diktátum? Rubicon 2020/6–7. sz.). Bolovan egyébként a bécsi döntésre a diktált döntőbírósági döntés kifejezést tartja a legmegfelelőbbnek” – számolt be az ELKH Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa.

A Trianon kérdéskört továbbra is eltérően látja a magyar és a román történészek többsége.

„Ez a két, főképp emlékezetpolitikával is foglalkozó előadásban is tükröződött, amelyek az ülés utolsó szakmai programpontját alkották – egy-egy konkrét témára még másnap reggeli közben is visszatértünk a román kollégával, Florin Abrahammal, és abban maradtunk, hogy elküldjük egymásnak az észrevételeinket a másik előadása kapcsán. Más területeken azonban nincsenek ilyen mértékű nézetkülönbségek, például a román fiatalok magyarországi egyetemi tanulmányai, Vlad Țepeș reprezentációja vagy a vegyes házasságok rendkívül izgalmas és napjainkban is fontos témája tekintetében” – mondta Zahorán Csaba.

Az aradi ülésen szintén előadást tartó Tringli István (ELKH BTK Történettudományi Intézet) lapunk érdeklődésére fontosnak tartotta kiemelni a történész vegyes bizottságok létjogosultságát a videókonferenciák, a nemzetközi konferenciák és nemzetközi projektek korában is. „A projektek, konferenciák egy-egy témával, egy-egy korszakkal foglalkoznak. Témaválasztásuk ráadásul sokszor olyannyira globális, hogy a két nép és a két ország valódi történeti kérdéseit nem is veszik figyelembe.

“A román–magyar vegyes bizottság sokszínű, sok korszakot lefedő megbeszélései a két ország tudományát jobban megismertetik egymással, mint a szűk témájú konferenciák”

– érvelt Tringli István.

Kétévente találkozik a magyar és román történészek vegyes bizottsága

Kultusz a történelemben – a történelem kultusza volt a témája a Magyar–Román (Román–Magyar) Történész Vegyes Bizottság 25. ülésének, amelyet 2022. október 26–29. között tartották Aradon. A partiumi városban megtartott találkozón tíz előadás hangzott el, amelyek a két nemzet közös múltjának számos kérdését érintették – számolt be a Ludovika.hu. A magyar és román történészek idei összejöveteléhez (amelyet eredetileg 2021 őszén kellett volna lebonyolítani, ám a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt el kellett halasztani) azonban egy kevésbé nyomasztó évforduló fűződött: 1971-ben alakult meg, majd ötven éve kezdte el munkáját a Magyar–Román Történész Vegyes Bizottság. Noha a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság közötti együttműködés keretében felállított testület működése a nyolcvanas években szünetelt – a román fél állítólag néhány nappal az 1983-as, soron következő ülés előtt kérte a találkozó elhalasztását, amelyre aztán évekig, Ceaușescu bukásáig nem is került sor –, a kilencvenes évek elején új lendületet kapott, és azóta is folyamatos. Az idők során változó összetételű vegyes bizottság kétévente találkozik, felváltva magyarországi és romániai helyszíneken, hogy tagjai előadásokat tartsanak egy előre meghatározott témakörön belül, továbbá eszmét cseréljenek, és megbeszéljék a két ország történészeit érintő szakmai és egyéb kérdéseket.

 

Pataky István

2022. november 09., 14:21 • utolsó módosítás: 2022. november 09., 17:34

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nincsenek-tabutemak-a-torteneszek-kozott

Hírdetés

Beszélgetés

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Főtámogatók

KEDVENCEINK

%d blogger ezt szereti: