//
most olvassa...
Politika

Nem hívták meg Tőkés Lászlót a püspökbeiktatásra – ehír/+

A szilágysági Krasznán – korábbi szolgálati helyén – pénteken beiktatták tisztségébe Bogdán Szabolcs Jánost, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) októbertben megválasztott új püspökét. A magyar kormány képviselője szerint a KREK neve összefort a Tőkés Lászlóéval, aki viszont nem volt jelen, mivel az egyházkerület régi-új vezetői egyszerűen nem hívták meg. Ott voltak viszont a krasznai református templomban román kormány magasrangú tisztségviselői.

Beiktatóbeszédében Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Generális Konvent elnöke „multifokális szemüveget” kívánt a püspöki szolgálathoz Bogdán Szabolcs Jánosnak, hogy mindig lássa Isten igéjét és a híveket is – adta hírül az MTI. Azt is javasolta neki, hogy ne csak nézzen, hanem lásson is. „Amikor a háborút látod, akkor lásd Isten igazságos békéjét, amikor a politikai viszálykodást látod, akkor lásd az ige világosságát, amikor egyházunk állapotát látod, akkor lásd egyszerre Krisztus igazságát és szeretetét” – javasolta Balog, aki a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke is. Úgy vélte, az a keresztény művészet, hogy a szeretetben lássuk az igazságot. Hozzátette: aki csak az igazságot nézi, abból hatalmi törekvések lesznek, aki pedig azt mondja, hogy elég a szeretet, és az igazság nem fontos, az a gyengeségéről tesz bizonyságot.

Bogdán Szabolcs János a leköszönő püspök, Csűry István után mondta el a püspöki esküt. Ezt követően a jelen levő református püspökök és az egyházkerület esperesei egyenként áldották meg szolgálatát. A krasznai ünnepi istentiszteleten tartotta alakuló ülését az egyházkerület új közgyűlése is. Ez alkalomból tették le az esküt az egyházkerület újonnan választott tisztségviselői.

A beiktatott új püspök székfoglaló beszédében Pál apostoltól vett idézettel jelentette ki: ma sem kell szégyellni, és nem kell a templomokba zárni az evangéliumot. „Hirdessük ott, ahol az életünk zajlik, legyünk evangéliumi emberek!” – jelentette ki. Úgy vélte, az evangéliumért késznek kell lenni mindent, még az életet is feladni. Arra is kitért, hogy a szóban közölt evangélium akkor hiteles, ha ott van fedezetként mögötte mindenkinek az élete.

A magyar kormány üzenetét hozó Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár felidézte: 1989-ben az egyházkerület neve összeforrt a bátorsággal, a szabadság iránti olthatatlan vággyal, Tőkés László nevével. Emlékeztetett arra, hogy Románia szabadságharca a magyar református lelkész templomából kapott szikrát, aki mellett hétről hétre magyarok, románok, svábok, zsidók álltak testőrséget. (A KREK élén 19 éven át szolgált püspök nevének hallatán többen tekintetükkel őt keresték a krasznai templomban, a többség azonban szemlesütve feszengett…)

A Kárpát-medence népei egymásra vannak ítélve – mondotta még Orbán Viktor munkatársa. „Sorsközösség a miénk, de az 1989-es karácsony arra figyelmeztet minket, hogy a sorsközösség csak akkor válhat üdvtörténetté, ha maghalljuk és megértjük Isten szavát” – jelentette ki Nagy János, aki úgy vélte: Közép-Európa népeinek úgy kell egymás mellett állniuk, ahogy annak idején a temesváriak álltak a belvárosi református templomnál.

Szót kapott a püspökbeiktatáson Kelemen Hunor román miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke, a romániai magyar történelmi egyházak püspökei, illetve a román görögkeleti és görögkatolikus egyház képviselői, továbbá a bukaresti vallásügyi államtitkárság igazgatója. Az RMDSZ-sajtó Kelemen beszédének adott nagyobb teret, Nagy János szavait részben vagy teljesen mellőzve.

2022. december 10.

Nem hívták meg Tőkés Lászlót a püspökbeiktatásra

Hírdetés

Beszélgetés

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Főtámogatók

KEDVENCEINK

%d blogger ezt szereti: