//
most olvassa...
Politika

Mit NEM mond el a MAE, amikor Ukrajnát ostorozza a román kisebbséggel való bánásmód miatt. Azoknak a moldovaiaknak a kényes kérdése, akik nem engedik magukat “megtéríteni” – HotNews

Amikor az ukrajnai román közösségről beszélünk, hatóságaink úgy vélik, hogy azt a szomszédos ország “mesterségesen megosztotta” románokra és moldovaiakra. Vagyis gyakorlatilag ugyanarról a nemzeti kisebbségről lenne szó, nem pedig kettőről, ahogy az ukránok mondják. A HotNews.ro beszélt ukrán-moldovai vezetőkkel, konzultált az európai kisebbségi törvényhozással és szakértőkkel, hogy megválaszolja a jogos kérdést: mik ezek az emberek, románok vagy moldovaiak? (Az anyagot csak a román közéletben zajló vita ábrázolására közöljük – ERS.)

Csarnócai románok. Fotó: AFP/AFP/Profimedia

 

2021. augusztus. A kijevi Oktatási Minisztérium egyik hűvös szobájában egy hagyományos motívumokkal díszített ingbe öltözött ukrán tisztviselő beszélget román újságírók egy csoportjával az ukrajnai etnikai kisebbségek jogairól.

Jurij Kononenko, Ukrajna középiskolai és óvodai oktatásért felelős főosztályának vezetője reméli, hogy többéves tárgyalások után Románia és Ukrajna végre megállapodásra jut az ország román kisebbségének anyanyelvi oktatásáról.

De a tisztviselő rámutat egy furcsa tényre is: egyetlen ukrán intézmény sem kényszerítheti a magukat “moldovainak” vallókat arra, hogy “románoknak” vallják magukat, ahogyan azt a román fél szeretné, mert ez sértené a nemzeti kisebbségek védelméről szóló nemzetközi jogot.

2023. január. Az “ukrajnai román közösség” 410 ezer úgynevezett tagjának jogainak kérdése ismét nagy port kavart a román sajtóban.

Iohannis nyilvánosan bejelenti, hogy telefonbeszélgetést folytatott Zelenszkijjel, amelyben kifejezte elégedetlenségét a nemrég elfogadott nemzeti kisebbségi törvénnyel kapcsolatban, amelyet néhány nappal korábban a Külügyminisztérium bírált, mert nem veszi figyelembe az országban élő román nemzetiségűek követeléseit, különösen a román nyelv iskolai használata tekintetében.

Az ukrán elnök a maga részéről twitteren számol be a Iohannisszal folytatott beszélgetésről, de csak a két ország közötti katonai együttműködés témáját említi az Oroszországgal folytatott háborúval összefüggésben. A román kisebbségről semmit.

Ugyanebben a témában Bogdan Aurescu külügyminiszter január 11-én bejelenti, hogy telefonbeszélgetést folytatott ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával, szintén a kisebbségi törvényről.

“A kijevi diplomácia vezetőjével folytatott korábbi megbeszélések folytatásaként a külügyminiszter megismételte, hogy Ukrajnának el kell ismernie az úgynevezett “moldovai nyelv” nem létezését” – áll a külügyminisztérium közleményében. Az ukrán külügyminiszter a Twitteren is bejelentette a román kollégájával folytatott megbeszélést, homályosan megemlítve, hogy “a kisebbségi jogok védelméről folytatott konzultációk fokozásáról” döntöttek.

Nem kell nagy szakértőnek lenni ahhoz, hogy megértsük, hogy a két oldal között egyértelmű szemléletbeli különbség van.

Egyrészt a külügyminisztérium rendkívül kritikus álláspontja, másrészt az Oroszországgal folytatott háborúban fontos szövetségesünk állításaihoz való laza hozzáállás.

Ha valóban egyetlen közösségről lenne szó, ahogy Románia állítja, akkor 410 ezer ember jelentené a harmadik legnagyobb etnikai csoportot Ukrajnában az ukránok és az oroszok után.

Röviden arról, hogy miben nem értenek egyet a románok és az ukránok…

A román fél elsősorban amiatt elégedetlen, hogy még ez a kisebbségi törvény (amely egyébként kerettörvény, azaz később kiegészíthető) sem biztosít teljes hozzáférést az anyanyelvű állami oktatáshoz az ottani románok számára.

2017-ig az ukrajnai nemzeti kisebbségeknek joguk volt kizárólag az anyanyelvükön tanulni az óvodai, általános és középiskolai oktatásban, és az ukrán nyelvet külön tantárgyként tanulták.

2017 után az új jogszabály előírta az anyanyelven oktatott tantárgyak fokozatos felváltását az ukrán nyelven oktatott tantárgyakkal. A reform az általános iskolai osztályokkal kezdődött, majd a középiskolai osztályok következtek, és 2027-től a felsőbb osztályokat (9-12) is eléri.

További részleteket ebben a témában ebben a cikkben mutattunk be.

2017 óta az ukrajnai románok anyanyelvhasználatához kapcsolódó egyes jogaik korlátozását tapasztalják (nem csak az oktatásban), ami kiváltotta Románia tiltakozását.

A Külügyminisztérium a témáról részletesebb véleményt tett közzé, amely itt olvasható.

Másrészt, ha a 410.000 emberből több mint 258.000 nem románnak, hanem moldovaiaknak tartja magát, ahogy azt még a Külügyminisztérium is elismeri hivatalos honlapján (bár azt mondja, hogy a felosztás “mesterséges”), akkor miért gondolja Románia, hogy joga van a nevükben beszélni? És valójában hogyan viszonyulnak ezek az emberek Ukrajnához, Romániához és Moldovához?

Beszélgetés az ukrajnai moldovaiak képviselőivel

A Moldovai Köztársaság ukrajnai nagykövetségének honlapján a “Diaszpóra” kategóriában megtalálható az Ukrajnában élő moldovaiak összes szervezete és egyesülete.

Az odesszai területen hat ilyen egység képviseli a moldovai közösségeket (Izmail, Reni, Sarata, Kotovszk, Ananiev, Belgorod).

A legnagyobb az Anatol Fetescu vezette “Luceafărul” moldovai nemzeti-kulturális egyesület. Felhívtam a honlapon megadott mobilszámon, és miután megtudta, hogy ki vagyok és mi a téma, már az elején figyelmeztetett, hogy ha nem tetszik neki a beszélgetés iránya, akkor abbahagyja.

Egyfajta bizalmatlanságról árulkodott ez, amellyel később az ukrajnai moldovaiak más vezetőivel folytatott beszélgetéseim során is találkoztam.

Először is megkérdeztem Anatol Fetescut (72 éves), hogy mit gondol a nemzeti kisebbségekről szóló új törvényről, amely oly sok vitát váltott ki Romániában?

“Ami az anyanyelv iskolai használatát illeti, a mi álláspontunk egybeesik a többi ukrajnai kisebbségével: korábban jobb volt, de nem sok reményünk van arra, hogy bármi is változni fog. Úgy tudjuk, hogy Ukrajna más európai országoktól vette át a modellt, és ott így működnek a dolgok”.

Miután ellentmondtam neki, és elmagyaráztam, hogy a romániai anyanyelvi oktatásra vonatkozó törvények sokkal megengedőbbek a kisebbségek számára (itt részleteztem a témát), Anatol Fetescu azt válaszolta, hogy “Románia 160 éves, és néhány dolognak volt ideje rendeződni”.

Ezután megkérdeztem a “Luceafărul” egyesület vezetőjét, hogy egyetért-e azzal, hogy Románia az Ukrajnában élő moldovaiakat az úgynevezett “román közösség” részének tekinti.

Szó sincs róla – válaszolta Anatol Fetescu, aki egyszerűen csak “moldovainak” vallja magát. Ezen kívül az egyesület vezetője emlékeztetett arra, hogy a kisebbségekre vonatkozó nemzetközi jogszabályok “jogot adnak nekik arra, hogy moldovaiaknak és moldovaiul beszélőknek tartsák magukat”.

Amikor elmondtam neki, hogy van azonban egy moldovai alkotmánybírósági határozat, amely kimondja, hogy a moldovai nyelv nem létezik, Anatol Fetescu azt válaszolta, hogy ez politikai döntés kérdése, és hogy vannak más helyzetek is a világon, amikor két hasonló nyelvet másképp neveznek. Ismét megismételte, hogy a nemzeti kisebbségeknek joguk van az önmeghatározáshoz, még abban is, hogy milyen nyelven beszélnek.

“A moldovai és ukrajnai területek, ahol moldovaiak élnek, 1918 és 1941 között, azaz mintegy 20 évig Romániához tartoztak. Románia 1859-ben alakult államként” – hozott fel nekem történelmi érveket is Anatol Fetescu.

Ha már a történelmi érveknél tartunk, egy másik ukrajnai moldovai szervezet vezetője, Chireu Evgheni az odesszai területhez tartozó Szarata járásból elmondta nekem, hogy megtalálta apja személyi igazolványát, amelyet 1937-ben állítottak ki a román hatóságok, és amelyben azt írta, hogy “román állampolgárságú moldovai”. Tehát – sugallta Chireu Evgheni – még a két világháború közötti hatóságok is elismerték ezeket a különbségeket.

Visszatérve az Anatol Fetescuval folytatott beszélgetésre, ő azt is elmondta, hogy szerinte a román politikusoknak “más foglalatosságokat kellene keresniük maguknak”, és nem kellene tovább próbálkozniuk azzal, hogy a moldovaiak “megtagadják identitásukat”.

“Nem gondolja, hogy több előnyük lenne, ha egy nagyobb közösség részei lennének, amelynek jogait a román állam védi?” – kérdeztem Anatol Fetescutól.

A “Luceafărul” egyesület vezetője szerint “általában, ha valaki keres téged, akkor az az érdeke, hogy elvegyen tőled valamit, nem pedig az, hogy adjon neked”, és hogy ő egyébként is találkozik és beszélget a román közösségek vezetőivel. “De ha ők azt mondják nekünk, hogy nincsenek moldovaiak, csak románok, az azt jelenti, hogy nem tisztelnek minket”.

Megkérdeztem Anatol Fetescut, hogy a fiatalabb generációnak nem lehet-e teljesen más véleménye, mint neki, és elismerte, hogy a romániai ösztöndíjak, amelyeket Románia a moldovai fiataloknak kínál, valóban meggyőzőek lehetnek.

Véleménye szerint azonban “ezek a fiatalok inkább Németországban vagy más nyugati országokban keresnének jobb életet”, mint Romániában, ahol szerinte “a dolgok nem olyan jók”.

A többi moldovai vezetővel, akikkel sikerült beszélnem, nagyjából hasonló hangnemben folytak a beszélgetések. Néhányan nem voltak hajlandóak beszélni velem, másoknak megírtam a WhatsAppon, hogy ki vagyok és mit akarok, de hiába látták az üzenetet, az utólagos hívásokat figyelmen kívül hagyták.

Egy másik moldovai vezető, aki hajlandó volt elmondani nekem a véleményét, Chireu Evgheni volt. A Saratai Moldovaiak Társaságának vezetője nagyon nehézkes románsággal közölte velem, hogy neki nincs problémája az anyanyelvi oktatásra vonatkozó ukrán törvényekkel, és egyébként is a saratai középiskolában most “moldovai nyelven” folyik a tanítás.

“Szó volt arról, hogy áttérnek az ukrán nyelvre, de jött a háború, és a dolgok maradtak a régiben” – magyarázta Chireu Evgheni, aki nagyon békülékeny hangon elmondta, hogy tudja, hogy a román és a moldvai nyelv azonos, de az ő közössége “moldovaiul” beszél.

A továbbiakban beszéltem Serjantu Ivannal, a belgorod-dnyesztrovszki “Izvorul” moldovai társaság egyik alapító tagjával is. Már az elején elmagyarázta nekem, hogy nem nagyon ért románul, 40 éve él Ukrajnában, de azt mondta, hogy “a kisebbségi törvény úgy, ahogy van, nagyon jó, és nincs mit hozzáfűzni”.

Amikor megkérdeztem tőle, hogy az ukrajnai román közösség tagjának tekinti-e magát, azt mondta, hogy “ilyen dolgokról nem beszélhet telefonon”. A beszélgetés ezután véget ért.

Kisebbségi jogi szakértő: “Románia nem hagyhatja figyelmen kívül az ukrajnai moldovai kisebbséget”

A moldovai vezetőkkel folytatott megbeszélések után Odesszában (ahol a legutóbbi népszámlálás során közel 124 ezer moldovai lakost regisztráltak), szükség van néhány pontosításra. Az úgynevezett “moldovai nyelvvel” kapcsolatban a Moldovai Köztársaság Alkotmánybíróságának 2013-as határozata eldönti a dolgokat, kimondva, hogy az nem létezik.

Másrészt a Moldovai Köztársaság alkotmányának 13. cikke kimondja, hogy “a Moldovai Köztársaság államnyelve a latin ábécé alapján működő moldovai nyelv”.

Most a szomszédos ország politikusain múlik, hogy frissítik-e országuk alaptörvényét. Ha úgy kívánják.

Egy másik tisztázandó kérdés a moldovai vezetők által Ukrajnában hivatkozott nemzetközi kisebbségi jogszabályokkal kapcsolatos. Ezen a területen a nemzeti kisebbségek védelméről szóló, a Románia és Ukrajna által is ratifikált keretegyezményt, az Európa Tanács dokumentumát kell alkalmazni.

E rendkívül fontos dokumentum 3. cikke a következőképpen szól: “Minden nemzeti kisebbséghez tartozó személynek joga van szabadon eldönteni, hogy nemzeti kisebbségként kezeljék-e vagy sem, és e döntésből vagy az ahhoz kapcsolódó jogok gyakorlásából semmilyen hátrány nem származhat”.

Ami az ukrajnai kisebbségek konkrét esetét illeti, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény tanácsadó bizottságának 2017. március 10-én elfogadott és 2018. március 5-én közzétett véleménye is rendelkezésünkre áll.

Ez a következőképpen hangzik: “A tanácsadó bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának 2006-ban letétbe helyezett megerősítő okiratában foglalt nyilatkozatában Ukrajna kijelentette, hogy a Charta rendelkezéseit alkalmazni fogják a nemzeti kisebbségek tizennégy nyelvére.

Ebben az összefüggésben sajnálattal állapítja meg, hogy a moldovai kisebbség egyes képviselői szerint külső nyomást gyakorolnak a kisebbség tagjaira, hogy vallják magukat a román kisebbséghez tartozónak, és hogy első nyelvük a román.

A tanácsadó bizottság hangsúlyozza az egyes személyek alapvető jogát arra, hogy valamely nemzeti kisebbségi csoporthoz tartozzanak vagy ne tartozzanak, ugyanakkor kijelenti, hogy ezt a döntést szabadon kell meghozni, más tagok vagy csoportok, más személyek vagy hatóságok beavatkozása vagy nyomása nélkül”.

Megkérdeztük Adrian Szelmenczi nemzeti kisebbségi jogi szakértőt, hogyan kell értelmezni ezt a véleményt, amelyet az Európa Tanács ellenőrző szerve fogalmazott meg arról, hogy Ukrajna hogyan tartja tiszteletben a nemzeti kisebbségek jogait:

“Még ha Romániát nem is nevezik meg kifejezetten, az Európa Tanács nem fogad el ilyen nyomást. Véleményem szerint Románia nem hagyhatja figyelmen kívül az ukrajnai moldovai kisebbséget, ha annak tagjai annak vallják magukat” – mondja Adrian Szelmenczi.

De az, hogy a románok és a moldovaiak gyakorlatilag ugyanazt a nyelvet beszélik, nem változtat a helyzeten?

“A kisebbséget nem csak a nyelv határozza meg. Vannak más megkülönböztető elemek is, mint például a vallás, a kultúra. Például Romániában is hasonló eset állhatna fenn a csángók és a magyarok között. Bár vannak kulturális identitáselemek, a csángók archaikus magyar nyelvet használnak, és különálló identitással rendelkeznek” – magyarázta a kisebbségi jogi szakértő.

A szakértő a volt Jugoszlávia területén élő nyelvek esetét is említi, amelyeket másképp hívnak, de nagyon hasonlóak (montenegrói, szerb, horvát).

“Egy történelmi igazságtalanságot (azt, hogy több román terület már nem része Romániának) nem lehet egy másik igazságtalanság elkövetésével helyrehozni. Figyelembe kell vennünk, amit ezek az emberek mondanak” – zárta Szelmenczi Adrian.

Továbbá megpróbáltam történelmi perspektívából is választ adni arra a kérdésre, hogy “Mik ezek az emberek, románok vagy moldovaiak?” Ehhez két történész és avatott, a posztszovjet térséget jól ismerő kutató, Armand Goșu és Dorin Dobrincu segítségét kértem.

Armand Goșu történész: “Az odesszai területi moldovaiak nem rendelkeznek a román államhoz tartozás emlékezetével”

Történelmi szempontból mik az odesszai területi románul beszélő lakosok? Románok vagy moldovaiak? És miért?

Armand Goșu: Egyrészt románul beszélnek, a román nép részei, tehát mondhatjuk, hogy románok. Másrészt ők azok, akiknek tartják magukat. Amit a népszámláláskor bevallanak.

Azt mondanám, hogy az odesszai terület lakói azért vallják magukat moldovainak, mert moldovainak érzik magukat, és történelmi emlékezetük Moldovához kötődik. Nem emlékeznek arra, hogy a román államhoz tartoztak volna.

A történelmi Dél-Besszarábia területe, amely ma az odesszai terület része, Moldova részét alkotta a párizsi kongresszus (1856) és 1862 januárja között, amikor megvalósult Moldova és Románia közigazgatási egyesülése, 1862-től 1878-ig (berlini kongresszus) pedig Románia része volt.

1918 és 1940 között a Román Királyság része volt, amely a Szovjetunió elleni háborúban, 1941 és 1944 között, Ion Antonescu vezetésével visszaszerezte.

Ugyanakkor, amikor azt mondják, hogy moldovaiul beszélnek, nem a “moldovai nyelv” politikai fogalmára, hanem a moldovai dialektusra utalnak, amely a Milkótól (Milcov) és a Keleti-Kárpátoktól keletre elhelyezkedő Moldvában beszélt népnyelv.

Azt mondanám, hogy a “románok vagy moldovaiak” kérdés hamis, mert ők egyszerre románok és moldovaiak is, az oktatás, a képzettségük szintjétől függően.

A tömegoktatás bevezetéséig és a román nemzeti öntudat kialakulásáig, elsősorban az iskolán keresztül, az emberek nem etnikai hovatartozás vagy nyelv, hanem vallás vagy társadalmi státusz alapján határozták meg magukat. 1900-ra az elvégzett felmérések rögzítik, hogy az egyszerű emberek “keresztényeknek”, “igazhitűeknek” vallják magukat, a török “pogányokkal”, vagy az erdélyi “pápistákkal” szemben.

A Prut bal partján, ahol a legalacsonyabb volt az írástudás, a két háború közötti két évtized túl rövid volt ahhoz, hogy a román népnév kellőképpen elterjedjen. A moldvai népnevet még a Prut jobb partján, Moldva azon felén, amely Cuza óta a modern román államot alkotja sem sikerült teljesen eltűntetni.

Ön szerint jogosak Románia Ukrajnával szembeni követelései, hogy ne nevezze ezeket az embereket többé “moldovaiaknak”, és ne kezelje őket külön kisebbségként, ahelyett, hogy a román közösségbe sorolná őket?

Románia követelése meglehetősen furcsa, mivel megkérdőjelez egy etnikai nevet, a “moldovaiak” elnevezést, amely egy nemzetközileg elismert ország, a Moldovai Köztársaság nevét adja. Ez a Moldovai Köztársasággal szembeni ellenséges gesztusra utal. És egy lekezelő hozzáállás Ukrajnával szemben, amelynek megmondja, hogy milyen etnonimákat lehet elfogadni és milyeneket nem.

És mindezt Románia, egy olyan ország részéről érkezik, amelyről nemrégiben kiderült, hogy még egy olyan népszámlálást sem képes elvégezni, amelyet ne vitatnának.

Megalapozott-e azoknak az odesszai moldovai vezetőknek az állítása is, akik azt mondják, hogy a nemzetközi szabályok szerint különálló kisebbségként joguk van az önrendelkezéshez?

Furcsa lenne, ha egy szomszédos állam jönne, és az asztalt csapkodva azt mondaná, hogy “ha nem valljátok magatokat románoknak, elvisz benneteket az ördög!”. Ez nemcsak a nemzetközi szabályokat, hanem az államok és az emberek közötti alapvető viselkedési szabályokat is megsérti.

Az ukrán hatóságoknak joguk lenne másnak tartaniuk az ukrajnai moldovaiakat, mint aminek ők magukat tartják?

Úgy tudom, hogy Románia arra kéri Ukrajnát, hogy törölje a “moldovai” etnonimát a névjegyzékből. És mondja ki a moldovaiak “nemlétezését”. A MAE az elmúlt években mindenféle furcsa kezdeményezésekhez szoktatott minket. Lehet, hogy a kijevi hatóságok rendelkeznek ezzel a hatáskörrel, nem ismerem az ukrán törvényeket.

De szerintem ez nem lenne egészséges. Ha holnap precedenst teremtenek a “moldovai” szóval, holnapután egy másik kijevi vezető kiveheti a románt, a magyart vagy a görögöt a névjegyzékből, és a népszámláláskor ezek a népek kénytelenek lesznek másnak vallani magukat, csak annak nem, amik.

Dorin Dobrincu történész: “Románia az elmúlt három évtizedben rosszul játszott az Ukrajnával való kapcsolataiban”

Történelmi szempontból mik az odesszai terület/Ukrajna románul beszélő lakosai? Románok vagy moldovaiak? És miért?

Dorin Dobrincu: Az identitás kérdését számos tényező határozta meg, határozza meg és valószínűleg meg is fogja határozni, mint például a családi emlékezet, a közösségi emlékezet, az állami hovatartozás, az oktatás, a propaganda különböző formái.

Más szóval, az önazonosításra hatással van az, amit körülöttünk hallunk, legyen az a családunk, a közösségünk, az etnokulturális, vallási, helyi, regionális, állami. Ez igaz a román állampolgárokra, valamint az ukrán és a moldovai állampolgárokra is.

Az odesszai terület lakosainak, de a csarnócai (Csernyivci, Cernăuţi) régió keleti részén élők egy részének esetében is, akik olyan nyelvet beszélnek, amelyet egyesek moldovainak, mások románnak neveznek, figyelembe kell vennünk az önazonosításukat is, nem csak a politikusok, ideológusok és bürokraták által meghatározott politikai-ideológiai keretet.

Ez segítene nekünk abban, hogy jobban megértsük ezeket az embereket, de abban is, hogy intelligens módokat találjunk a velük folytatott párbeszédre, anélkül, hogy úgy tennénk, mintha atyáskodnánk felettük.

Ön szerint mi az oka annak, hogy ezek az emberek jobban azonosulnak Moldovával, mint Romániával?

Az egykori Moldvai Fejedelemség keleti részének lakói, akik 1812-ben kerültek orosz fennhatóság alá, a jól ismert történelmi kontextusban nem vettek részt a következő évszázadban a román állam és nemzet építésében. Néhány értelmiségi ugyan kivételt képezett, de ők túl kevesen voltak, és korlátozott befolyással bírtak az írni-olvasni alig tudó vidéki társadalomban.

Ezek az emberek egyszerűen más politikai, kulturális és intézményi keretek között fejlődtek. Történelmileg valamilyen formában főként a régi Moldvai Fejedelemséghez és annak emlékezetéhez kötődtek, önazonosításuk, mint említettem, a közösségi emlékezet következménye volt, de annak is, amit a hatóságokkal és más közösségekkel való érintkezés során tanultak.

Amikor Besszarábia a két világháború közötti időszakban Romániához tartozott, a román politikai-nemzeti identifikációt felülről lefelé próbálták erőltetni. De ez egy rövid időszak volt, amely nem volt elegendő ahhoz, hogy tömegszinten megteremtse és megszilárdítsa a román nemzeti önazonosságot.

Besszarábiának a Szovjetunióhoz való 1940-es csatolása után a moszkvai vezetés úgy döntött, hogy a területet felosztják a Moldovai Szovjet Szocialista Köztársaság nagyobbik részére, a déli és északi részt pedig az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasághoz csatolják.

A MSZSZK-ban hivatalosan nem románok voltak, hanem moldovaiak, akik a köztársaság nevét és nyelvét adták. A Szovjetunióban hivatalosan voltak moldovaiak is az egykori Besszarábia részein, de voltak románok is Észak-Bukovinában, a Dorohoi megyéhez tartozó Herca (Herţa) megyében, valamint Kárpátalján, a Tiszától északra fekvő Máramarosban is.

Ez a hivatalos nemzeti identifikáció tükröződött ezen emberek önazonosításában is. A helyzet a mai napig nem sokat változott.

Megjegyezném, hogy a kortársaknak gyakran az a benyomásuk, hogy a múlt pontosan olyan volt, ahogyan azt az iskolában tanulták, gyakran rossz tankönyvekben, ideologizált tantervek szerint, amelyek célja csak részben volt a tudás, még nagyobb mértékben a hazafias szempontok figyelembevételével, államonként, történelmi korszakonként különbözőségekkel.

A nemzetek nem időtlen közösségek, hanem bonyolult konstrukciók, amelyek kultúrán, ideológián és politikán alapulnak. Kelet-Európa esetében a ma ismert nemzetek nagyjából az elmúlt két évszázad során alakultak ki és szilárdultak meg.

Ön szerint Románia Ukrajnával szembeni követelései történelmileg indokoltak, hogy ez az ország ne nevezze ezeket az embereket “moldovaiaknak”, és külön kisebbségként kezelje őket?

Románia az elmúlt három évtizedben rosszul játszott az Ukrajnához fűződő kapcsolataiban. A közszférában szinte csak a történelmi és identitásbeli kérdéseket tárgyalták felületesen, az etnonacionalizmus jegyében. Kevés kivételtől eltekintve a román politikusok, akár hatalmon, akár ellenzékben vannak, és szócsöveik valójában nem azokkal az emberekkel foglalkoztak, akiknek a nevében beszéltek és beszélnek, hanem saját érdekeiket követték és követik.

A román állam azon követelése, hogy az ukrán államnak románoknak kellene neveznie azokat, akik ma moldovaiaknak vallják magukat, két buktatót rejt magában. Egyrészt sérti az emberek szabadságát az önazonosításra, arra, hogy kijelentsék, hogy azok, akik lenni akarnak. Másrészt úgy tűnik, Bukarest nem érti, hogy az Európai Unióban az államok nem kényszeríthetnek másokat arra, hogy saját állampolgáraiknak vallják magukat.

Az ukrán hatóságoknak joguk lenne másként tekinteni az ukrajnai moldovaiakra, mint ahogyan ők magukra tekintenek?

Mint mondtam, tiszteletben kell tartani az emberek azon jogát, hogy úgy határozzák meg magukat, ahogyan szeretnék. Ukrajnában is, Romániában is, vagy bárhol máshol. Ez egy liberális nézőpont, amely a szabadságokat és a jogokat hangsúlyozza.

Ugyanakkor létezik a piacon egy illiberális, ultranacionalista szemlélet is, amelyet olyan emberek támogatnak, akik megrekedtek a 19. századi projektekben. Ezeknek a nézeteknek és gyakorlatoknak a támogatóit megtaláljuk a pártokban, a mainstream és a szélsőséges pártokban, az intézményekben, a tudományos életben és a sajtóban.

Úgy tűnik, nagy közönségük van, ami annak az oktatásnak a következménye, amelyben a kritikus gondolkodás marginális, és az elsődleges érzelmek manipulálása veszi át az információ és a vita helyét.

Milyen kérdésekre kell válaszolnia a MAE-nak?

Két nappal ezelőtt mi is megkérdeztük az MAE álláspontját ebben a kérdésben, azzal a kéréssel, hogy “a lehető leghamarabb” kapjunk választ.

A kérdések a következők voltak:

* Az MAE hivatalos honlapja szerint az ukrajnai román közösséget “mesterségesen osztják” románokra és moldovaiakra. Ugyanakkor azonban az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményének tanácsadó bizottsága a 2017. március 10-én elfogadott és 2018. március 5-én közzétett, Ukrajnára vonatkozó negyedik véleményében elismeri a kisebbség nemzeti kisebbségi csoportként való önmeghatározásának jogát.

* Mi a külügyminisztérium álláspontja a tanácsadó bizottság e véleményével kapcsolatban, és általában véve mi a külügyminisztérium álláspontja az ukrajnai moldovai közösség azon jogáról, hogy a román közösségtől elkülönülő kisebbségnek tekintsék (ahogyan ez jelenleg is történik)?

* Milyen lépéseket tett az ukrajnai moldovai közösségek vezetői felé (pl. az odessza területen) az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogai tekintetében? Más szóval, tudnak-e az ukrán hatóságokkal ezekben a kérdésekben folytatott tárgyalásairól?

* Mit tud az ukrajnai moldovai közösségek vezetőinek véleményéről az ukrán parlament által nemrég elfogadott nemzeti kisebbségi törvényről?

* Hogyan látja a két közösség jövőjét, amely Ön szerint “mesterségesen megosztott” az elkövetkező időszakban?

A cikk megjelenésekor még semmilyen választ sem kaptunk. Visszatérünk a MAE pontosításaival, amint megkapjuk azokat.

Gabriel Bejan

2023. január 12., 12:00

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-26015111-nu-spune-mae-atunci-cand-rasteste-ucraina-pentru-tratamentul-minoritatii-romane-problema-delicata-moldovenilor-care-nu-lasa-convertiti.htm

Ha nem akar lemaradni friss bejegyzéseinkről, csatlakozzon Facebook-közösségünkhöz.

Ha szeretne hozzájárulni szolgáltatásunk fenntartásához, keresse fel tájékoztató oldalunkat.

Szerkesztési elveinkről bővebben itt talál tájékoztatást.

Beszélgetés

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

Főtámogatók

KEDVENCEINK

%d blogger ezt szereti: