//
archívum

etnocídium (Románia – magyarok)

This tag is associated with 85 posts

Határidő, aztán bumm! – Székely Hírmondó/v

Fura csenddel (nem) emlékezett meg sajtónk egy százéves évfordulóról. 1922. szeptember huszonhatodikán jelent meg a bukaresti Hivatalos Közlönyben a közlemény, miszerint egy év türelmi időszak adatik a nem román nemzetiségű közalkalmazottaknak elismervényt beszerezni román nyelvtudásukról. Ha nem, le is út, fel is út.

Hírdetés

Brüsszelnek tetszik a gyalázatos román igazságszolgáltatás – ehír/+

Megdöbbent idősebb Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke a sajtóhír hallatán, amely szerint az Európai Bizottság (EB) úgy véli: lezárható Románia igazságügyi megfigyelése.

Szélmalomharc és vihar – Maszol/v

Székely Ervin a Bukaresti Rádióban elhangzott  jegyzetében hideg fejjel elemezte, miért nem lehetett sikeres Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN), az RMDSZ, a Dél-Tiroli Néppárt és az Európai Nemzetek Ifjúsága által indított kezdeményezés, a Minority SafePack. Miért utasította el az Európai Unió Bírósága az RMDSZ és a Minority SafePack kezdeményezést támogató kisebbségi szervezetek óvását az Európai Bizottság … olvasásának folytatása

Gyűlöletbeszéd, az nincs! – Kuti János/v

A Velencei Bíróság is megmondta, hogy nálunk: „általában véve jó irányba mutatnak az új igazságügyi törvények”. Ezt saját szemünkkel is láthatjuk, ha megnézzük a Legfelsőbb Bíróság legutóbbi döntéseit.

Szélmalomharc – Bukaresti Rádió/v

Elutasította az Európai Unió Bírósága (EUB) az RMDSZ és a Minority SafePack kezdeményezést támogató kisebbségi szervezetek óvását az Európai Bizottság azon döntése ellen, miszerint nincs szükség újabb közösségi jogalkotásra a nemzeti kisebbségek védelmében, mert a meglévő szabályozás kielégítő.

Kinek a méltósága, kinek az Európája? – Székely Hírmondó/v

Nem a mienk. A jogi szófacsarás mutatványait űzik a hamis nevekkel takarózók. A nemzeti vagy etnikai kisebbségek, az elszakított nemzetrészek, az őshonos közösségek kollektív jogai lábbal tiprásának, a kimondott elnyomásnak és jogfosztásnak vagy korlátozásnak ma új formáját jelentik a magukat „polgárinak”, „civilnek” nevező egyesületek. Eltekintve attól, hogy általában politikai, sőt állami belügyi szervek mozgatják és … olvasásának folytatása

Lovak és birkák – Szabadság/v

„Bebizonyosodott, hogy a többnyelvűség jelentős társadalmi, lélektani, életmódbéli előnyökkel jár, sőt a tudati egészség szempontjából is meghatározó. Úgy is tűnik, hogy az emberi agy kifejezetten a többnyelvűség számára alakult ki, ráadásul a legrégebbi időkkel kezdve…

Átmeneti hullámvölgyben? – Népújság/+

Százötven éves az erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés Az évek során megszokottá vált, hogy a magyar tudomány napját Erdélyben érdekes, tanulságos előadásokkal köszönti az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya. November 4-én a 150 éves múltra visszatekintő, korszerű erdélyi magyar egyetemi orvos- és gyógyszerészképzés történetének áttekintéséről szólt az emlékülés. 

Peremre szorított magyar nyelvű oktatás – A másfél évszázados orvos- és gyógyszerészképzést ünnepelik Marosvásárhelyen – Krónika/+

A román vezetőség nélkül ünnepelik a másfél évszázados múltra visszatekintő erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzést Marosvásárhelyen. Ugyanakkor azt vallják, a folyamatos kiszorítás ellenére az anyanyelvű oktatás nem fog megszűnni, a Petru Maior Egyetem bekebelezése óta ugyanis az etnikai arányok annyira elbillentek, hogy a román vezetőség számára már nem igazán tét a magyarokkal hadakozni.

Nem történtek jelentős közpolitikai lépések szórványkérdésben az utóbbi időben – Krónika/+

A szórvánnyal kapcsolatos gyakorlati kérdésekről, a különböző támogatási formákról és az esetleges új programokról is szó esett a Megmaradni a szórványban című szakmai tanácskozáson, amelyet a temesvár-józsefvárosi római katolikus plébánia tanácstermében szerveztek. 

Főtámogatók

KEDVENCEINK