//
archívum

Szekler Monitor/Székely Figyelő Alapítvány – SZM/SZFA (Gyergyószentmiklós)

This tag is associated with 51 posts

Minek nevezzük? – Székely Figyelő

Munkánk során az elmúlt években értek már nem egyszer kellemetlen meglepetések azon állami intézmények részérõl, amelyek feladata volna a kisebbségi jogok gyakorlatba ültetése, illetve a fellépés azon jogok sérelme esetében. Ezt fényesen bizonyítja az a 18 panasz is, amit ezidáig az Emberi Jogok Európai Bíróságán tettünk, minekutána a hazai hatóságok nem tették a dolgukat.

Kivül-belül Kolozsvár – Székely Figyelő

Kolozsvár az erdélyi magyarság számára különleges jelentõséggel bír, ehhez úgy gondoljuk vita nem fér. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire tudja otthon érezni magát benne az arányaiban fogyatkozó, de még mindig igen nagy számú kolozsvári magyar, illetve a szép számmal ott tanuló magyar diák. Ilyen téren kiemelt szerep hárul a helyi önkormányzatra, még pontosabba … olvasásának folytatása

Mint a mesebeli lány (frissítve) – Székely Figyelő

Egyik közismert népmesében van szó a lányról, aki hozott is meg nem is, s valami hasonlót valósított meg a román parlament is, amikor – nem kis külsõ nyomásra – 2015-ben módosította a 31/2002-es Sürgõsségi Kormányrendeletet (ami a szélsõséges szervezetek dicsõítésének és az olyan eszméknek a tiltásáról szól) olymódon, hogy az vonatkozzon a Vasgárdára is. A jogszabály ugyanis látszólag nagyon … olvasásának folytatása

Letesztelték a bíróságokat, hogyan viszonyulnak a román vidékek zászlós hiányosságaihoz – Székelyhon

Ismét bebizonyosodott, hogy a román igazságszolgáltatás kettős mércével mér – jelentette ki Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány vezetője. Most éppen az igazolódott be – szerinte –, hogy Moldvában nem kötelező ugyanúgy betartani a jelképhasználatra vonatkozó törvényeket, ahogy Székelyföldön.

Perek itt és ott – Székely Figyelő

Sokszor és sok összefüggésben elmondtuk és leírtuk már, hogy ha a magyar közösséggel akár csak érintõlegesen összefügg egy ügy, akkor arra kell számítani, hogy az abban eljáró romániai bíróságok a legapróbb lelkiismeretfurdalás nélkül áthágnak bármilyen jogszabályt (kezdve az alkotmánnyal), s úgy ítélkeznek.

Egy kis elégtétel – Székely Figyelő

Korábban is jeleztük, hogy ellentétben az ügyészségekkel/bíróságokkal, az Audiovizuális Tanács viszonylag operatívan és tisztességesen végzi a munkáját, ezért ott érdemes panaszt tenni az egyes tévé-társaságok által elkövetett kihágások (manipuláció, uszítás meg hasonlók) esetében.

A szokásos: kettõs mérce – Székely Figyelő

A vonatkozó törvényes elõírás szerint minden polgármesteri hivatal homlokzatán, a fõbejárat felett ki kell legyen téve az ország címere, két oldalán egy-egy román zászlóval. Mivel ezt nem tartották be betû szerint, számos székelyföldi polgármester ellen indított pert Dan Tanasã egyesülete, s ezek mindegyikében a bíróságok elítélték a polgármestert.

Jogalap nélküli és diszkriminatív ítélet, ami a szólásszabadságot is sérti – Székely Figyelő

Évek óta ott lobogott (s reméljük lobog ma is, hisz az ügy távol áll attól, hogy végérvényesen lezáruljon) Ozsdola központjában, lényegében magánterületen (mert az önkényesen államosított, visszaszolgáltatás alatt áll), egy székely zászló. Senkit sem zavart, mindaddig míg valamiképp tudomására jutott a hivatásos feljelentõnek, aki európai és méltóságos egyesülete nevében háborút indított ellene, aminek elsõ két … olvasásának folytatása

Dolgozni csak pontosan, szépen … – Székely Figyelő

S persze szabályosan, a törvények betartásával. Ezen elvárások érvényesek mindenkire egy jogállamban, de még hatványozottabban egy olyan közintézményre, amelynek szerepe egy törvény betartatása, állampolgári jogok védelme. Ilyen például a Diszkriminációellenes Tanács. Mely intézmény egyre nagyobb számú panaszt kezel évente, ezért egyetlen határozatából nem lehet messzemenõ következtetéseket levonni. Ebbõl azonban nem következik, hogy egyetlen határozat tanulmányozása … olvasásának folytatása

Barátok közt, szemben a törvénnyel – Székely Figyelő

Már volt itt szó a “nemzetvédõ” fogorvos idei úzvölgyi “rendezvényérõl”, de mivel annak bejelentésében említést tett arról, hogy Dormánfalva polgármesterétõl kérik, hogy biztosítsa a hangosítást, az pedig a válaszában jelezte, hogy támogatni fogja, felmerült a kérdés, hogy vajon ezt a vonatkozó törvény betartásával tette-e? Ugyanis a törvény 7. cikkelye értelmében lehet igényelni ilyen szolgáltatást az önkormányzattól, ellenben annak … olvasásának folytatása

Főtámogatók

KEDVENCEINK